Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Semináre pre doktorandov v uplynulom akademickom roku 2022/2023

V letnom semestri akademického roku 2022/2023 zorganizovalo Centrum služieb pre podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti Oddelenia vedy a výskumu UCM pilotnú sériu prednášok pre doktorandov, ale aj pre iných záujemcov na UCM.

Túto iniciatívu na podporu doktorandského štúdia pod garanciou prorektorky pre vedu a výskum doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD. podporili prednáškami odborníčky a  odborníci z jednotlivých súčastí UCM:

FF – prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
FPV – Bc. Pavol Hlubina
FMK – PhDr. Michal Kubovics, PhD.
REK – doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., Ing. Ľubica Znamenáková, PhD.,  Ing. Rudolf Husovič, PhD., PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.

Cieľom realizácie pilotnej série prednášok bolo ponúknuť študentom doplňujúce vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri štúdiu a budovaní svojej akademickej kariéry bez ohľadu na odbor a zameranie štúdia.

Prednášky boli realizované online a celkovo sa na seminároch sa zúčastnilo viac ako 240 doktorandov, študentov, ale aj zamestnancov UCM. Prednášky ponúkli množstvo informácií napr. o tom, čo je dobrý argument, ako čo najlepšie využiť formálne funkcie programu word pri písaní záverečnej práce alebo ako pracovať s programom pre spravovanie zoznamu referencií atď.
Doktorandi poskytli spätnú väzbu formou dotazníkov, v ktorých najlepšie ohodnotili semináre s názvami  „Ako postaviť biznis na vede“, resp. „Všetko, čo ste chceli vedieť o MS 365, ale hanbili ste sa opýtať“. Celkovo doktorandi hodnotili semináre ako prínosné.

Cyklus seminárov/prednášok pod názvom „Chcem vedieť viac“ bude pokračovať aj v akademickom roku 2023/2024 s novými aj staro-novými témami ako napr. využitie umelej inteligencie, ako ľahšie publikovať v odborných časopisoch, ako písať dobré projekty a mnoho iných. Predbežný harmonogram seminárov nájdete TU.

Viac o Centre služieb pre podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti:
UCM s cieľom podpory vedecko-výskumných  a umeleckých aktivít zamestnancov a študentov, predovšetkým doktorandov, má vytvorený referát pre ich podporu a poskytovanie služieb. Zámerom univerzity je vytvoriť systémový prístup v oblasti prepájania dopytu a  ponuky poznatkov v rámci univerzity, ale aj podporovať sprostredkovanie služby pre efektívne odborné napredovanie jednotlivcov aj pracovných tímov.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 13.9.2023