Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Seminár PhDr. Lucie Molnár Satinskej, PhD.: Používanie rodovo citlivého jazyka

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV pozýva na seminár PhDr. Lucie Molnár Satinskej, PhD. s názvom „Používanie rodovo citlivého jazyka“, ktorý sa bude konať dňa 18. októbra 2023 o 10.00 hod. v priestoroch knižnice UCM.

Seminár priblíži východiská používania rodovo citlivého jazyka s ohľadom na spoločenský kontext a potreby akademického prostredia. Ozrejmí jeho používanie v rozličných sférach (administratívnej, vyučovacej, verejnej) a prinesie praktické možnosti spojené so slovenčinou.

Prostriedky používania rodovo inkluzívnej slovenčiny sú rozmanité a nemusia pôsobiť ťažkopádne.

Zameranie seminára:

  • rodovo citlivý jazyk vo všeobecnosti
  • rodovo citlivý jazyk na vysokej škole (výučba, výskum, komunikácia)
  • rodovo citlivý jazyk v administratíve (legislatívne podmienky)

PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD. pôsobí od r. 2011 v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. Vedie oddelenie sociálnej lingvistiky. V rokoch 2012 – 2014 pracovala aj ako junior expertka pre rodovú rovnosť v Centre vzdelávania pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v rámci projektu: Lingvistický výskum a manuál rodovo citlivého jazyka. Medzi jej výskumné témy patrí viacjazyčnosť na Slovensku, jazyková krajina, jazyková politika či rodovo citlivý jazyk. Venuje sa tiež popularizácii jazykovedy, slovenčiny aj maďarčiny a ďalších menšinových jazykov na Slovensku.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 25.9.2023