Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Vás srdečne pozýva na konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa uskutoční 10.10.2023 v Kongresovej sále ÚNMS SR v Bratislave (budova Slovenského metrologického ústavu).

Tento rok organizuje už jej 18. ročník a ten opäť prináša možnosť spoločne diskutovať o aktuálnych témach z oblasti kvality, trvalého zlepšovania a spoločensky zodpovedného správania.

Témy a prednášajúci počas konferencie: krátke video.

Program konferencie nájdete v prílohe alebo po kliknutí na odkaz.

Registrácia je otvorená a účasť na konferencii bezplatná.

Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formuláru.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 2.10.2023