Archív 2021

Video – uvedenie novej vizuálnej identity UCM (19.11.2021)
Zvukový záznam - doc. Ing. Renata Nováková, PhD., mim. prof. V Rannej šou Trnavského rádia
(Zdroj: Trnavské rádio, 4.11.2021)
Reportáž – Znížia sa dotácie pre vysoké školy?
 (Zdroj: MTT, 2.11.2021)
Reportáž- Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2021
 (Zdroj: Mestská televízia Trnava, 2.11.2021)
Reportáž – Otvorenie akademického roka 2021/22 (Reportáž: MTT, 13.10.2021)
Zvukový záznam - Doktorand Ing. Tamás Darázs (FMK UCM) v Rannej šou Trnavského rádia
 (Zdroj: Trnavské rádio, 7.10.2021)
Reportáž - Otvorenie akademického roka 2021/22 (Zdroj: MTT, 6.10.2021)
Zvukový záznam - prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. v Rannej šou Trnavského rádia
 (Zdroj: Trnavské rádio, 9.9.2021)
Reportáž - UNI včely na UCM
 (Zdroj: Mestská televízia Trnava, 12.8.2021)
Zvukový záznam - doc. Miroslav Horník z Fakulty prírodných vied UCM v Trnavskom rádiu
 (Zdroj: Trnavské rádio, 5.8.2021)
Sledovanosť politikov na sociálnych sieťach – analýza FMK UCM
 (Zdroj: Ranné správy RTVS - RTVS.sk, 03.08.2021, od 16:06 min.)
Zvukový záznam - PhDr. Zuzana Draková, PhD. z Fakulty sociálnych vied UCM v Rannej šou Trnavského rádia
 (Zdroj: Trnavské rádio, 3.6.2021)
Zvukový záznam - Mgr. Andrej Kóňa, PhD. z Fakulty sociálnych vied UCM v Rannej šou Trnavského rádia (Zdroj: Trnavské rádio, 6.5.2021)
Reportáž - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM (Zdroj: MTT Trnava, 1.5.2021)
Rozhovor s rektorom UCM prof. Ing. R. Bočom, DrSc.v relácii „Mám Trnavu rád“
(Zdroj: MTT, 5.4.2021)
Zvukový záznam - Prodekanka Mgr. Juliána Mináriková, PhD. (FMK UCM) v Trnavskom rádiu (Zdroj: Trnavské rádio, 1.4.2021)
Zvukový záznam - doc. Stachová z Inštitútu manažmentu UCM v Rannej šou Trnavského rádia
(Zdroj: Trnavské rádio, 18.3.2021)
Reportáž - Benefity štúdia na Fakulte zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Zdroj: MTT Trnava, 16.3.2021)
Reportáž - Technológie sú budúcnosť! Študuj na Katedre aplikovanej informatiky (Zdroj: MTT Trnava, 11.3.2021)
Rektor UCM na TA3 k súčasnej situácii na VŠ (Zdroj: TA3, 10.03.2021)
Zvukový záznam - prodekan Michal Imrovič z Fakulty sociálnych vied o možnostiach štúdia na FSV (Zdroj: Rádio Aetter, 9.3.2021)
Reportáž - Pochop svet okolo nás, myslenie ľudí, dejiny, etniká a kultúru (Zdroj: MTT Trnava, 5.3.2021)
Zvukový záznam - prodekanka doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. (FPV UCM) v Rannej šou Trnavského rádia
 (Zdroj: Trnavské rádio, 4.3.2021)
Zvukový záznam - prodekanka Juliana Minárikova z Fakulty masmediálnej komunikácie o možnostiach štúdia na FMK (Zdroj: Rádio Aetter, 3.3.2021)
Zvukový záznam - Iveta Dirgová Luptáková, prodekanka Fakulty prírodných vied - Na FPV zažiješ, čo je veda! (Zdroj: Rádio Aetter, 2.3.2021)
Reportáž - Štúdium na Filozofickej fakulte UCM je zábava – spoznaj cudzie jazyky, históriu či filozofiu (Zdroj: MTT Trnava, 2.3.2021)
Zvukový záznam - Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. (FF UCM) v Rannej šou Trnavského rádia (Zdroj: Trnavské rádio, 25.2.2021)
Videoprezentácia Katedry Slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM
 (aktual február 2021)
Zvukový záznam - Mgr. Jana Koišová, PhD. z Fakulty zdravotníckych vied UCM o možnostiach štúdia na fakulte
 (Zdroj: Rádio AETTER, 17.2.2021)
Zvukový záznam – doc. Ing. Katarína Stachová  z Inštitút manažmentu UCM (IM) v rádiu AETTER o štúdiu na IM (Zdroj:  rádio AETTER, 16.2.2021)
Deň otvorených dverí - Fakulta masmediálnej komunikácie, online 2021 (12.februára 2021)
Zvukový záznam - Dr. Eva Vaská (FZV UCM) v Rannej šou Trnavského rádia (Zdroj: Trnavské rádio, 4.2.2021)
Zvukový záznam: Prečo študovať na Filozofickej fakulte? (Zdroj: Rádio Aetter, 2.2.2021)
Poď študovať na Inštitút manažmentu UCM (aktual január 2021)
Poď študovať nemčinu na Filozofickú fakultu UCM (aktual január 2021)
Fakulta prírodných vied - #ZAZIVEDUNAFPV (aktual 12/2020)