Archív výberových konaní - rok 2017

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 28. 11. 2017
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie, zverejnené 24. 11. 2017

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 21. 11. 2017

Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 06. 11. 2017

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 24. 10. 2017

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 24. 10. 2017

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 18. 10. 2017
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 25. 09. 2017

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 13. 09. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 12. 09. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 05. 09. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 30. 08. 2017

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 25. 08. 2017
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 17. 08. 2017
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 07. 06. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 05. 06. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 01. 06. 2017

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 09. 05. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra verejnej správy)
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra politických vied)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra psychológie)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra anglistiky a amerikanistiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra pedagogiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra slovenského jazyka a literatúry)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra filozofie a aplikovanej filozofie)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra germanistiky)
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 25. 04. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 24. 04. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 24. 04. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 19. 04. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 12. 04. 2017
Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 10. 04. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 23. 03. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 08. 03. 2017

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 16. 02. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 02. 2017
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 13. 02. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 08. 02. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 09. 01. 2017