Archív výberových konaní - rok 2018

Výberové konania rektorátu UCM

Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 19. 12. 2018
Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 21. 11. 2018

Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 07. 11. 2018

Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 03. 10. 2018

Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 26. 09. 2018

Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 07. 09. 2018

Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 27. 07. 2018

Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 17. 07. 2018
Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 26. 06. 2018
Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 20. 06. 2018

Výberové konania Filozofickej fakulty UCM

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 04. 09. 2018
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 06. 08. 2018
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 03. 07. 2018
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KAA)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KETN)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KFIL)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KHIS)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KPED)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KPSV)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KRUS)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KSJL)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (vedúci katedier)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 05. 04. 2018
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 13. 02. 2018
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 08. 02. 2018

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 09. 01. 2018

Výberové konania Fakulty masmediálnej komunikácie UCM

Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie, zverejnené 20. 07. 2018 (MS)
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie, zverejnené 20. 07. 2018 (VK)
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie, zverejnené 11. 05. 2018
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie, zverejnené 09. 01. 2018

Výberové konania Fakulty prírodných vied UCM

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 12. 12. 2018
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 07. 11. 2018

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 20. 07. 2018

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 18. 06. 2018
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 15. 05. 2018
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 24. 04. 2018
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 23. 04. 2018

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 19. 04. 2018

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 28. 03. 2018
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 21. 03. 2018

Výberové konania Fakulty sociálnych vied UCM

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 26. 11. 2018
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 29. 10. 2018

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 19. 10. 2018
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 24. 09. 2018

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 20. 08. 2018

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 05. 06. 2018

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 09. 04. 2018
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 27. 03. 2018
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 02. 03. 2018
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 19. 01. 2018
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 01. 2018
 (VS)
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 01. 2018 (PVaSS)
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 01. 2018
 (SSaP)

Výberové konania Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM

Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 05. 12. 2018
Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 11. 07. 2018

Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 22. 03. 2018