Archív zápisníc zo zasadnutí Akademického senátu UCM

Archív zápisníc zo zasadnutí Akademického senátu UCM:

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu UCM, konaných v akademickom roku 2018/2019:

14. 05. 2019
02. 04. 2019
04. 12. 2018
25. 09. 2018

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu UCM, konaných v akademickom roku 2017/2018:

19. 06. 2018
17. 05. 2018

03. 05. 2018
Výpis zo Záznamu o výsledku kontroly, týkajúcej sa uznesenia AS UCM č. 11/2018 o možnom zneužití loga a akreditačných práv UCM
20. 03. 2018
15. 03. 2018
13. 03. 2018
13. 03. 2018 Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UCM
28. 02. 2018
28. 02. 2018 Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UCM
20. 02. 2018
20. 02. 2018 Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UCM
05. 12. 2017
14. 11. 2017

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu UCM, konaných v akademickom roku 2016/2017:

16. 05. 2017
21. 02. 2017
25. 10. 2016

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu UCM, konaných v akademickom roku 2015/2016:

19. 05. 2016
26. 04. 2016
25. 02. 2016
03. 11. 2015


16. 06. 2015
28. 04. 2015
09. 12. 2014
18. 09. 2014
17. 06. 2014
13. 05. 2014
15. 04. 2014
08. 04. 2014
10. 12. 2013
18. 09. 2013
10. 06. 2013
14. 05. 2013
14. 03. 2013
05. 02. 2013
20. 11. 2012
29. 05. 2012
29. 03. 2012
28. 11. 2011
15. 06. 2011
29. 03. 2011
20. 10. 2010
23. 04. 2010
02. 03. 2010
23. 02. 2010
15. 12. 2009
26. 10. 2009
16. 04. 2009
27. 01. 2009
18. 11. 2008
09. 06. 2008
11. 03. 2008
05. 02. 2008
30. 10. 2007
14. 06. 2007
11. 05. 2006