Bibliobox

BIBLIOBOX – KNIŽNICA NON STOP


Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave umožňuje používateľom knižničných služieb vrátenie kníh prostredníctvom BIBLIOBOXU umiestnenom pred hlavnou budovou UCM v Trnave na Nám. J. Herdu 2.

Používatelia, ktorí vrátia knihy týmto spôsobom, sú povinní dodržiavať tieto zásady:


ZÁSADY PRE VRÁTENIE KNÍH PROSTREDNÍCTVOM BIBLIOBOXU

  1. BIBLIOBOX slúži na vrátenie kníh mimo otváracích hodín UK UCM, počas pracovného pokoja a sviatkov a v prípade mimoriadneho prerušenia prevádzky knižnice. Do BIBLIOBOXU je možné vrátiť iba knihy požičané z UK UCM v Trnave. 
  2. UK UCM nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom BIBLIOBOXU zavinených používateľom.
  3. Knihy budú z konta používateľa odpísané do 2 pracovných dní.
  4. Používateľ je povinný skontrolovať si odpísanie kníh na svojom konte a prípadné nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne v knižnici.
  5. Používateľ je povinný pri najbližšej osobnej návšteve knižnice uhradiť poplatky za omeškanie, prípadne ďalšie sankčné poplatky.
  6. Do BIBLIOBOXU nie je možné vrátiť knihy vymáhané riaditeľskou upomienkou, nadrozmerné knihy, knihy požičané z iných knižníc, knihy a dokumenty požičané prostredníctvom MVS alebo MMVS. 
  7. Knihy je potrebné do schránky vkladať tak, aby sa nepoškodili.

Bližšie informácie: http://www.ucm.sk/sk/univerzitna-kniznica/

  Realizované s finančnou podporou ministerstva kultúry SR.