pattern

Budúci študenti 1. ročníka

Budúci študenti UCM na všetkých stupňoch (Bc., Mgr., PhD.) a vo všetkých formách štúdia (denná, externá) majú povinnosť požiadať o vydanie preukazu študenta UCM. Študenti dennej formy štúdia žiadajú o preukaz denného študenta - kartu s vizuálom ISIC, študenti externej formy štúdia žiadajú o preukaz externého študenta s vizuálom UCM. Žiadosť o preukaz a súhlas s poskytnutím osobných dát študenti už neodovzdávajú v papierovej forme, ale je to súčasť elektronickej návratky v AIS-e. Súčasne musia vložiť do elektronickej návratky aj fotografiu vo formáte .jpg vo veľkosti 3 x 3,5 cm.

Nové preukazy sa budú vydávať na prízemí v miestnosti S 0. 6 celý september od 8,00 hod. do 14,00 hod. Neskoršie na 6. poschodí, miestnosť číslo 604 v úradných hodinách. K tomu je potrebné ukázať doklad totožnosti.

Informácie nahrané v čipe preukazu si študent skontroluje na univerzitnom terminály alebo na verejných UNITermináloch na týchto miestach..

Upozornenie:

Pri nedodržaní pravidiel úhrady za nový preukaz = nedodržanie termínu úhrady, zlé platobné údaje alebo nezaslanie príslušnej fotografie nebude vyrobený preukaz.

  1. Vydanie preukazu bude možné až po reklamácii nevyrobenia preukazu,
  2. V prípade zlých platobných údajov bude potrebné zobrať so sebou potvrdenie o úhrade.


Dôležité!

Ak je budúci študent držiteľom funkčného preukazu študenta UCM v rovnakej forme štúdia - denné, resp. externé a pokračuje v štúdiu na UCM v ďalšom stupni štúdia alebo znovu nastupuje po predčasnom ukončení štúdia na rovnakej fakulte, tak nemusí požiadať o vydanie nového preukazu študenta UCM (ani zaplatiť poplatok za nový preukaz). Platnosť preukazu študenta UCM si predĺži na mieste prolongácie nalepením prolongačnej známky podľa pokynov, ktoré sú zverejnené tu.

Upozornenie:

V informácii o prijatí študenta na štúdium dostáva ID číslo, ktoré je prechodným loginom do Akademického informačného systému (AIS) pre možnosť vytvorenia elektronickej návratky v AISe. Heslo je rodné číslo bez lomítka. Po prvom prihlásení sa odporúča heslo zmeniť!