Často kladené otázky

Kde "nájdem" AIS?

Akademický informačný systém je webová aplikácia a nachádza sa na adrese https://ais2.ucm.sk.
Odkaz na AIS je možné nájsť aj na webovej stránke UCM http://www.ucm.sk.

Všimnite si, že adresa AIS nezačína s www. HTTPS v adrese znamená, že komunikácia medzi Vašim počítačom a AIS bude prebiehať šifrovane.

Čo potrebujem nato, aby som mohol používať AIS?

 1. Nato, aby ste mohli používať AIS musíte byť riadnym zamestnancom UCM.
 2. Mať prístup k Internetu.
 3. Mať správne nakonfigurovaný internetový prehliadač (Internet Explorer alebo Mozilla Firefox) - pozrite si manuály.
 4. Je vhodné mať nainštalovaný kancelársky balík pre niektoré výstupy AIS.
 5. Mať svoje prihlasovacie meno a heslo.

Čo robiť, ak sa nemôžem prihlásiť do AIS?

 1. Nepoužívajte v hesle diakritiku!
 2. Overte si, či Váš počítač má funkčné internetové pripojenie.
 3. Niektoré vírusy alebo spyware a iný škodlivý softvér môžu brániť správnemu fungovaniu zobrazovania internetových stránok.
 4. Ak používate firewall, overte si, či je smerom do internetu povolený protokol HTTPS resp. port 443.
 5. Overte si, či sa snažíte prihlásiť do AIS UCM a nie do AIS inej univerzity (v adrese musí byť .ucm.sk).
 6. Proxy servery môžu brániť prístupu k AIS. Konzultujte so svojim poskytovateľom pripojenia do internetu.
 7. Poznáte svoje prihlasovacie meno a heslo?
 8. V prípade, že sa Vám nezobrazí úvodná stránka AIS, ale iná stránka áno, overte si, či na stránke UCM nie je oznámená odstávka
  alebo porucha AIS. Ak nie, kontaktujte helpdesk.

Niektoré časti, okná, funkcie v AIS mi nefungujú!

 1. Overte si, či to čo chcete (urobiť, vidieť) je prípustné v danom okamihu. V AIS si pozrite harmonogram, ktorý popisuje, ktoré akcie/činnosti sú kedy prístupné.
 2. Overte si, či je lokalita .ucm.sk v dôveryhodných zónach Vášho internetového prehliadača a taktiež je vypnuté blokovanie vyskakovacích okien pre lokalitu .ucm.sk - pozrite si manuály.
 3. Prehliadače iné ako Internet Explorer a Mozilla Firefox môžu mať problémy pri zobrazovaní obsahu AIS.
 4. Internet Explorer môže namiesto otvorenia stránky ponúkať stiahnutie súboru. V tomto prípade si pozrite toto, alebo zresetujte nastavenia Internet Explorera a vypnite Phishing Filter (menu Nástroje -> Možnosti siete Internet -> Spresnenie). Alternatívne môžete použiť prehliadač Mozilla Firefox.
 5. Ak sa po kliknutí na voľbu zobrazia len presýpacie hodiny, skúste použiť prehliadač Internet Explorer. Ak ho už používate, overte si, či je správne nastavený (videomanuál ako nato je vyššie).
 6. Prístup k funkciám AIS je podmienený prístupovými právami. O prístupových právach v AIS na fakulte rozhoduje dekan alebo prodekan pre študijné záležitosti.

V AIS mi chýba ...!

 • Nemôžem zapísať hodnotenie predmetu XY! Overte si, či ste na danom predmete uvedený ako skúšajúci. Ak nie, kontaktujte Vášho katedrového plánovača AIS.
 • Nemôžem zapísať hodnotenie predmetu XY študentovi XX, lebo nie je v zozname! Kontaktujte príslušné študijné oddelenie UCM.
 • Niečo iné ..., kontaktujte helpdesk.