Cena rektora

Cena rektora UCM v Trnave v oblasti vedeckovýskumnej, pedagogickej a umeleckej  je udeľovaná každoročne tvorivým pracovníkom UCM za významný prínos k vedeckému poznaniu, za významnú publikáciu alebo za významné umelecké dielo – a to v nasledujúcich kategóriách:

  • prírodné vedy,
  • spoločenské a humanitné vedy,
  • umenie.

Udeľovanie ceny upravujú Zásady udeľovania ceny rektora z  8. marca 2011.