Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Cieľom Centra podpory študentov so špecifickými potrebami je pomoc a podpora študentom všetkých fakúlt a inštitútu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v týchto oblastiach:

  • psychologické poradenstvo
  • sociálne poradenstvo
  • podpora študentov so špecifickými potrebami
   • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
   • s chronickým ochorením,
   • so zdravotným oslabením,
   • s psychickým ochorením,
   • s autizmom,
   • s poruchami učenia,
   • so sociálnym znevýhodnením.


Kontakt:
Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. posch., č. dv. 112a
Mgr. Anna Mackovčínová, MBA
tel.: 033 5565 117
e-mail: anna.mackovcinovajohn(zav.)doeucm.sk

Tlačivá a žiadosti: