background-pattern-full-black

Čo nového u nás vo vede?

Na tomto mieste Vám poskytneme informácie o významných a zaujímavých výsledkoch v oblasti vedy na našej univerzite. Šírením poznatkov kvalitnej vedy môžeme vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí budú nadšení pre vedu a pripravení riešiť vedecké výzvy budúcnosti.
Veda nie je len akademickou záležitosťou, jej zmyslom je byť použiteľná aj v bežnom živote.
Prístup k vedeckým poznatkom zvyšuje záujem verejnosti o vedu a prispeje k angažovanosti verejnosti vo vede. A v neposlednom rade: veda je fascinujúca a umožňuje pozorovať, chápať a pomôcť...

Semináre pre doktorandov

 

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.„Učiť sa ako zvládať záťaž, manažovať stres a vytvárať si zdravý sebaobraz, sú kľúčové zručnosti, ktoré by sme mali deťom pomáhať budovať od útleho veku.“

Ing. Nikoleta Bednáriková, PhD.„Marketing ľudských zdrojov možno chápať i ako určitú filozofiu budovania značky zamestnávateľa, ktorá pomáha efektívne a dlhodobo vytvárať pozitívny imidž organizácie ...“

Ing. Jana Černá, PhD.„Turizmus je hybnou silou v službe vzájomného pochopenia, kultúry a rozvoja krajín”

 

Ing. Tomáš Fašiang, PhD.„Spotrebiteľ sa vplyvom doby výrazne mení. Súčasná ekonomická situácia a digitálna éra významne menia spotrebiteľské správanie...“

Mgr. Dávid Jablonský, PhD.„Škodliví démoni, zlé božstvá, bájne tvory, obludy... viera v ich existenciu ovplyvňovala ľudskú každodennosť a konanie“

RNDr. Romana Mičová„Chemická zlúčenina ako kvet nezábudky“