Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda

Detská univerzita UCM sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu v roku 2022 NEUSKUTOČNÍ.

DETSKÁ UCM 2019 ÚSPEŠNE UKONČENÁ

Všetky informácie o dianí počas detskej univerzity, reportáž Mestskej Televízie Trnava, videoreportáž FMK, fotogalérie jednotlivých dní i výtvory malých kreatívcov nájdete TU.

Deň štvrtý - Fakulta masmediálnej komunikácie a promócie

Posledný deň na UCM v Trnave strávili mladí študenti v Trnave na Skladovej ul., kde sídli časť Fakulty masmediálnej komunikácie UCM (FMK). Deti boli nadšené a vzrušené, veď nie každý deň sa učia robiť videá, zistia, ako sa točí reklamný príspevok, ako sa vyrába reklamný šot alebo reklama na facebook...Pod dohľadom kolegýň a kolegov a študentov fakulty sa mali možnosť naučiť, poučiť a pracovať a svoje nápady v televíznom štúdiu, v strižni, za mikrofónom atď....

Poobede sa deti zhromaždili v kine Oko, kde sa počas slávnostných promócií stali absolventmi univerzity prevzatím Diplomu Kamaráta UCM a sľubom na žezlo, insígniu univerzity. Pán prorektor, prof. MUDr. Š. Galbavý, DrSc. časť svojho príhovoru venoval aj blížiacemu sa sviatku sv. Cyrila a Metoda a vysvetlením významu týchto historických osobností pre Slovensko a aj súčasnosť.

Slávnostné podujatie sme zakončili kladením venca pri súsoší sv. Cyrila a Metoda inštalovaným v roku 2012 pred hlavnou budovou UCM v Trnave na Nám. Jozefa Herdu a spoločným fotografovaním.

Vo fotogalérii si môžete pozrieť, čo všetko sa na FMK a následne na promóciách a pri kladení vencov dialo.

Veríme, že celé dianie počas štyroch dní splnilo očakávanie detí, a nielenže sa naši mladí študenti zabavili, ale aj niečo nové naučili.

Tešíme sa na ďalší ročník - Detskú univerzitu sv. Cyrila a Metoda 2020.

FOTOGALÉRIA.

Tvorba mladých študentov

Deň tretí - Fakulta sociálnych vied a Filozofická fakulta

Dopoludnia sa študenti vzdelávali formou workshopu na Fakulte sociálnych vied UCM v priestoroch novej auly na Bučianskej ulici. V jednotlivých skupinách vypracovali vlastný projekt na tému ,,Dnes rozhodujem ja". Po odprezentovaní svojich posterov prebehlo hlasovanie za najlepší projekt.Nakoniec sa workshop vyhodnotil a študentom boli odovzdané diplomy.

Poobede si Filozofická fakulta UCM pre študentov pripravila návštevu hvezdárne v Hlohovci, kde si zblízka obzreli planéty a vesmírne telesá a spoznali príbehy vpísane fantáziou našich predkov do starovekých obrazcov súhvezdí. Zaujímavosťou je, že rok 2019 bol vyhlásený za rok Milana Rastislava Štefánika, preto sme sa rozhodli priblížiť deťom túto významnú osobnosť našich dejín nielen rozprávaním o jeho živote aj diele, ale aj možnosťou stať sa na chvíľu astronómom, podobne ako bol práve Štefánik. Príležitosť na to sme mali prostredníctvom návštevy Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o hviezdnej oblohe nad nami, spoznávali sme tajomstvá planét a iných vesmírnych telies, pri pozorovaní súhvezdí sme popúšťali uzdu fantázií, ktorou sme maľovali do vesmírnych diaľav staroveké mytologické postavy a spoznávali príbehy o nich. V druhej časti sme sa presunuli k ďalekohľadom a pozorovali sme povrch Slnka. Podobne ako Štefánik, pretože Slnko bolo hlavným predmetom jeho vedeckého záujmu. 

FOTOGALÉRIA.

Deň druhý – Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Študenti sa autobusom odviezli do Piešťan  a strávili deň s kolegyňami a kolegami na Inštittúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. V zaujímavej budove inštitútu v centre Piešťan sa naučili, ako si môžu cvičiť nohy, aká je prevencia voči vzniku plochých nôh, ale aj ako sa dáva dýchanie z úst do úst a ako poskytnúť prvú pomoc. Určite bolo zaujímavé aj vysvetlenie, prečo a načo sú nám kúpele,  čo sa riadni študenti na inštitúte naučia a tiež, kde všade  deti absolventov i študentov piešťanského inštitútu môžu stretnúť.

FOTOGALÉRIA.

Prvý deň - Fakulte prírodných vied a imatrikulácia

Študenti DUCM mali možnosť pobudnúť v laboratóriách fakulty, vyskúšať si prácu s pipetami, skúmavkami, zahrievanie roztokov, zasadenie si semienka rastliny do skúmavky, pracovať na detekcii tukov ale i ako sa narába s dronom. Zistili, čo je to 3D tlač a na čo všetko sa dá využiť. Dostali aj čerstvo vyrobené personálne prívesky na kľúče s menom a vyskúšali si virtuálnu realitu.

Prvý deň sa ukončil v slávnostnom duchu, imatrikuláciou malých vysokoškolákov a odovzdaním indexov v kine OKO.

FOTOGALÉRIA.

Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len "DUCM") je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. V Trnavskom samosprávnom kraji je projekt detskej univerzity prvý svojho druhu.  Obsahový a tematický rámec DUCM je už 6 rokov prispôsobený záujmom a požiadavkám detí s cieľom priblížiť im život na univerzite a na jednotlivých fakultách.

V dňoch 1. 7. 2019 – 4. 7. 2019 sa uskutoční siedmy ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda (DUCM) pod garanciou Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorá spolu s ostatnými fakultami, inštitútom a univerzitným oddelením práce s verejnosťou začala prípravné a organizačné práce na tomto ročníku podujatia. Pracovné tímy zo všetkých fakúlt pripravia pre prihlásené deti pútavý program a priblížia im nielen život na univerzite, ale i mnoho iných zaujímavostí z nášho regiónu.