Digitálne jazykové laboratórium

Jazykové laboratórium je vybavené 13 počítačmi, v ktorých je k dispozícii prekladový softvér TRADOS, ktorý poskytuje kompletné prostredie na úpravu alebo kontrolu prekladov, správu prekladateľských projektov, organizáciu a správu výrazov. Podporuje anglický, slovenský, nemecký a ruský preklad. UCM je jednou zo 4 slovenských univerzít, na ktorej  sa  tento  CAT  nástroj   využíva   v  rámci  seminárov   počítačom   podporovaného  prekladu. V laboratóriu je možné využívať interaktívnu tabuľu a tablety, ktoré podporujú rozvoj jazykového TBT vzdelávania  s využitím elektronických platforiem a databáz.