DNI OTVORENÝCH DVERÍ (DOD)

Konanie DOD na univerzite, fakultách a inštitúte UCM v Trnave:

Filozofická fakulta    29. januára 2019  (DOD v rámci univerzity)
Fakulta masmediálnej komunikácie    8. februára 2019
Fakulta prírodných vied    9. novembra 2018
Fakulta sociálnych vied    18. januára 2019
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie    13. marca 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda    29. januára 2019