doc. Ing. Horváthová Viera, PhD.

kontakt: tel. 033 556 56 36
e-mail: viera.horvathovajohn(zav.)doeucm.sk

Je absolventkou Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, kde získala titul Ing. a ukončila aj vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom programe Biotechnológia. Titul docent jej bol udelený na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Biológia. Počas svojej viac ako 15 ročnej vysokoškolskej praxe (na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave  a Pedagogickej fakulte TU v Trnave) viedla 25 diplomových prác, 14 bakalárskych a 8 rigoróznych prác. Predmetom výskumnej práce sú amylolytické enzýmy, etanolová a mliečna fermentácia. Bola spoluriešiteľkou viacerých vedeckých grantových úloh (EŠF, APVV, VEGA, KEGA) ako aj výskumných úloh na objednávku praxe (Amylum Slovakia s. r. o Boleráz, VÚJE Trnava, Javys a.s. Jaslovské Bohunice, VÚIS Stavebná chémia s.r.o Bratislava, AGRO Divízia s.r.o Selice).