doc. Ing. Šujanová Jana, CSc.

kontakt: tel. 033 556 56 34
e-mail: jana.sujanovajohn(zav.)doeucm.sk

Doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. je absolventkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia sa profesionálne orientovala na oblasť výpočtovej techniky – počítačovú grafiku. Neskôr, sa ako špecialista pre informačný a vedomostný manažment v RBEC UNDP v Bratislave začala zaoberať informačnými a vedomostnými portálmi a riadením IT projektov.

Vo výskumnej oblasti sa zameriava na oblasť projektového manažmentu, kvality informácií, Priemysel 4.0, sociálne inovácie a vzdelávanie. Participovala ako hlavný riešiteľ a spoluriešiteľ na viacerých domácich a zahraničných výskumných projektoch (VEGA, Erasmus Plus, Interreg, COST a iné).

S výskumnou činnosťou súvisí aj jej publikačná činnosť kde spolu s kolektívom autorov vydala dve zahraničné monografie, 8 kapitol v zahraničných monografiách a 23 publikácií registrovaných v databázach WoS a SCOPUS.