Domáce partnerské inštitúcie

Dohody o spolupráci (memorandá) sa uzatvárajú s úmyslom vytvorenia platformy vzájomnej pomoci a spolupráce, pričom významným prvkom pri výbere partnerskej inštitúcie je oblasť pôsobnosti zmluvných strán za účelom kvalifikovanejšieho, efektívnejšieho a rýchlejšieho vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločného záujmu.

Cieľom a účelom dohody je dohodnúť a realizovať obojstranne prospešnú spoluprácu a na jej základe udržiavať vzájomne sa podporujúce partnerské vzťahy.

PREHĽAD UZATVORENÝCH ZMLÚV O SPOLUPRÁCI (MEMORANDÁ) S INŠTITÚCIAMI V SR