Edičná rada

Predseda edičnej rady:

PhDr. Michal Lukáč, PhD.


Členovia:

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. (FMK)

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. (FMK)

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (FF)

doc. Mgr. Matúš Porubjak, PhD. (FF)

RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. (FPV)

RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. (FPV)

Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD. (IFBLR)

doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc. (IFBLR)

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (FSV)

PhDr. Michal Imrovič, PhD. (FSV)


Referentka pre edičnú činnosť:

Ing. Katarína Janečková