Edičná rada

Predsedníčka edičnej rady:

prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
 

Členovia a členky:

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. (FMK)
doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. (FMK)
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (FF)
prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. (FF)
RNDr. Vanda Adamcová, PhD. (FPV)
Ing. Eva Űrgeová, PhD. (FPV)
Mgr. Jana Koišová, PhD. (FZV)
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. (FZV)
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV)
PhDr. Jakub Bardovič, PhD. (FSV)
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. (IM)
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD. (IM)

Referentka vydavateľských služieb:

Ing. Katarína Janečková