Edičná rada

Predseda edičnej rady:

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.

Členovia:

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. (FMK)

JUDr. Mgr. Martin Solík, PhD. (FMK)

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (FF)

doc. Mgr. Matúš Porubjak, PhD. (FF)

RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. (FPV)

RNDr. Michaela Havrlentová, (FPV)

PhDr. Denis Marko, PhD. (IFBLR)

doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc. (IFBLR)

PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV)

PhDr. Michal Imrovič, PhD. (FSV)

Referentka pre edičnú činnosť:

Ing. Katarína Janečková