Erasmus+

Univerzita v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) poskytuje študentom, absolventom aj zamestnancom možnosť spoznať, ako sa žije, študuje a pracuje za hranicami Slovenska.
Ak sa chce študent univerzity stať Erasmus+ študentom a zaujíma ho, ako sa žije a študuje v iných krajinách, chce spoznať nových ľudí, kultúru a nadviazať kontakty, alebo má záujem vycestovať zamestnanec – na tomto mieste nájde  každý z nich správne a aktuálne informácie.

Čo to vlastne je, ten „Erasmus+“?

Všetky informácie sú dostupné TU alebo TU.

V skratke:
ERASMUS+  je  program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.
Umožňuje vycestovať do zahraničia na študijný pobyt, stáž alebo prax na rôzne dlhé časové obdobie – dĺžka pobytu závisí od druhu mobility.

  • Študenti - môžu absolvovať štúdium alebo stáž
  • Zamestnanci - môžu absolvovať výučba alebo školenie
  • Absolventi  -  môžu absolvovať stáž

Kliknutím na ďalšie linky sa dozviete o konkrétnych podrobnostiach jednotlivých druhov Erasmus+: