Erasmus+ International Credit Mobility (mobility mimo Európskej únie)

Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ "Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami", tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.
Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU.

ROK 2019

UCM v Trnave mimoriadne úspešná v získavaní grantovej podpory v rámci ICM mobilít. Ziskala podporu na mobility z a do 11 krajín mimo EÚ.
Podľa výsledkov hodnotenia žiadostí v roku 2019,  čo do výšky získaných finančných prostriedkov aj počtu partnerských krajín, patríme k trom najúspešnejším univerzitám v SR.

ČÍSLO ZMLUVY:    2019-1-SK01-KA107-060402
Projekt začína 01. 08. 2019 a končí 31. 07. 2022  (trvanie projektu je 36 mesiacov)

Alžírsko:
UNIVERSITE DE SIDI BEL-ABBES* DJILLALI LIABES UNIVERSITY
Hong Kong:
HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY
Indonézia:
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Irak:
CIHAN  UNIVERSITY-ERBIL
SALAHADDIN UNIVERSITY-ERBIL
Irán:
KOSTANAY STATE PEDAGOGICAL INSTITUT
Kazachstan:
KOSTANAY STATE PEDAGOGICAL INSTITUT
Mexiko:
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
Malajzia:
UNIVERSITY OF MALAYA
Ruská federácia:
FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION BELGOROD NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY
URAL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION VOLGA STATE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Tanzánia:
UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM
Kosovo: UNIVERSITETI I PRISHTINES


ROK 2018

UCM v Trnave bol schválený grant pre 4 partnerské krajiny (a inštitúcie).UCM v Trnave bol schválený grant pre 4 partnerské krajiny (a inštitúcie).

Číslo zmluvy: 2018-1-SK01-KA107-046245
Trvanie projektu: 07/2018 - 09/2019

Zastrešujúce fakulty a partnerské krajiny/inštitúcie:

Filozofická fakulta UCM:
Irak:
SALAHADDIN UNIVERSITY, Erbil
Tanzánia:
UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM
Srbsko:
Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

Fakulta masmediálnej komunikácie:
Malajzia:
Asia Pacific University of Technology & Innovation; 

Koordinátor projektu: Mgr. Miloslav Špoták