Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácuz v zahraničí.

Program Erasmus+, ktorý má trvať do roku 2020, ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií.

Program Erasmus+ poskytuje možnosti ľuďom každého veku a pomáha im rozvíjať znalosti a skúsenosti a vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách. Program Erasmus+ poskytuje možnosti pre širokú škálu organizácií vrátane univerzít, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, think tankov, výskumných organizácií a súkromných podnikov.

Cieľom programu Erasmus+ je prispieť k stratégii Európa 2020 pre rast, zamestnanosť, sociálnu rovnosť a začlenenie, ako aj k cieľom strategického rámca EÚ pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ET 2020. Cieľom programu Erasmus+ je takisto podporovať udržateľný rozvoj svojich partnerov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a prispievať k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ pre mládež.

Medzi osobitné témy, ktoré sa riešia v tomto programe, patria:

 • Zníženie nezamestnanosti, osobitne medzi mladými ľuďmi.
 • Podpora vzdelávania dospelých, osobitne v záujme získavania nových zručností a zručností, ktoré sa vyžadujú na trhu práce.
 • Povzbudzovanie mladých ľudí k účasti na európskej demokracii.
 • Podpora inovácie, spolupráce a reforiem.
 • Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky.
 • Podpora spolupráce a mobility s partnerskými krajinami EÚ.

Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť mnohí jednotlivci a organizácie. Kritériá oprávnenosti sa však líšia v závislosti od akcie a krajiny.

Jednotlivci môžu využiť mnohé príležitosti financované prostredníctvom programu Erasmus+, hoci väčšina z nich tak musí urobiť prostredníctvom organizácií zúčastňujúcich sa na programe. To, či sa jednotlivci a organizácie môžu zúčastniť na činnostiach programu, závisí od krajiny, v ktorej sídlia.

EÚ už takmer 30 rokov financuje program Erasmus, vďaka ktorému mohli vyše tri milióny mladých európskych študentov stráviť časť svojho štúdia v zahraničnej inštitúcii alebo organizácii vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Program Erasmus+ ponúka tieto príležitosti všetkým – študentom, zamestnancom, stážistom, učiteľom, dobrovoľníkom a ďalším. Tento program už nie je zameraný len na Európu alebo Európanov. Program Erasmus+ otvára možnosti pre ľudí z celého sveta.

Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa môžu zapojiť do viacerých rozvojových činností a aktivít zameraných na vytváranie sietí. Ide napríklad o strategické zlepšovanie odborných zručností zamestnancov, budovanie kapacít a vytváranie nadnárodných partnerstiev spolupráce s organizáciami z iných krajín s cieľom vypracovania inovačných výstupov alebo výmeny osvedčených postupov.

Organizácie navyše sprostredkúvajú príležitosti vzdelávacej mobility pre študentov, zamestnancov, stážistov, učňov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Ako prínosy pre zúčastnené organizácie možno uviesť zvýšenú schopnosť pracovať na medzinárodnej úrovni, zlepšenie metód riadenia, prístup k väčšiemu množstvu možností financovania a projektov, lepšiu schopnosť pripravovať, riadiť a monitorovať projekty, ako aj atraktívnejšie portfólio príležitostí pre študentov a zamestnancov účastníckych organizácií.

Oprávnené krajiny sú rozdelené do dvoch skupín – krajiny účastniace sa programu a partnerské krajiny. Hoci krajiny účastniace sa programu sa môžu zúčastniť na všetkých akciách programu Erasmus+, partnerské krajiny sa môžu zúčastňovať len na niektorých z nich, pričom sa na ne vzťahujú osobitné podmienky.

Krajiny zúčastňujúce sa programu:

 • ČLENSKÉ ŠTÁTY EÚ: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo
 • KRAJINY, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI EÚ: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko

Partnerské krajiny:

 • ZÁPADNÝ BALKÁN (región 1): Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora
 • KRAJINY VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA (región 2): Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Územie Ukrajiny ako ho uznáva medzinárodné právo
 • KRAJINY JUŽNÉHO STREDOZEMIA (región 3): Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko
 • RUSKÁ FEDERÁCIA (región 4): Územie Ruska ako ho uznáva medzinárodné právo
 • Región 5: Andorra, Monako, San Maríno, Vatikánsky mestský štát
 • ÁZIA (región 6): Afganistan, Bangladéš, Bhután, Kambodža, Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, India, Indonézia, Laos, Malajzia, Maldivy, Mongolsko, Mjanmarsko, Nepál, Pakistan, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam
 • STREDNÁ ÁZIA (región 7): Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan
 • LATINSKÁ AMERIKA (región 8): Argentína, Bolívia, Brazília, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Venezuela
 • Región 9: Irán, Irak, Jemen
 • Región 10: Južná Afrika
 • AFRICKÉ, KARIBSKÉ A TICHOMORSKÉ ŠTÁTY (región 11): Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Stredoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, Konžská demokratická republika, Cookove ostrovy, Džibutsko, Dominika, Dominikánska republika, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiópia, Fidži, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guayana, Haiti, Pobrežie Slonoviny, Jamajka, Keňa, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshallove ostrovy, Mauritánia, Maurícius, Mikronézske federatívne štáty, Mozambik, Namíbia, Nauru, Niger, Nigéria, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Rwanda, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Samoa, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Šalamúnove ostrovy, Somálsko, Južný Sudán, Sudán, Surinam, Svazijsko, Východný Timor, Tanzánia, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe
 • PRIEMYSELNÉ KRAJINY: PRE SPOLUPRÁCU V PERZSKOM ZÁLIVE (región 12): Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
 • INÉ PRIEMYSELNÉ KRAJINY (región 13): Austrália, Brunej, Čile, Kanada, Hongkong, Japonsko, Kórejská republika, Macao, Nový Zéland, Singapur, Taiwan, Spojené štáty americké, Uruguaj
 • Región 14: Faerské ostrovy, Švajčiarsko