Erasmus Student Network (ESN)

Erasmus Student Network Slovensko (ESN Slovensko)

je nezisková študentská organizácia. Je poradným orgánom Slovak Association for International Cooperation.

Jej hlavným cieľom je zastupovať zahraničných študentov na Slovensku, a teda poskytovať možnosti prispievajúce ku kultúrnemu porozumeniu a osobnému rozvoju v rámci hesla „študenti pomáhajú študentom“.

ESN Slovensko sa zameriava na prácu v záujme študentov, ktorí trávia časť štúdia na vysokej škole na Slovensku. Kladie si za cieľ vytvorenie podmienok pre lepšie porozumenie odlišných kultúr, z ktorých študentmi Má za cieľ napomôcť študentom, aby neľutovali čas strávený na univerzitách na Slovensku, a mali z neho tie najlepšie skúsenosti a zážitky.

Každý rok prichádza na Slovensko približne 2 000 zahraničných študentov. O týchto študentov sa stará 10 sekcií na celom Slovensku, od Bratislavy až po Košice. ESN Slovensko sa snaží o to, aby každý študent prežil najlepšie zážitky svojho života práve na Erasme. Organizujú sa výlety, sociálne, športové a kultúrne aktivity, párty, súťaže, stretnutia a ďalšie. ESN Slovensko úzko spolupracuje nielen so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), ale aj s jednotlivými univerzitami na Slovensku a zastrešuje sekcie na nasledujúcich univerzitách.

Viac na: http://www.esn.sk/sk/about-us

Erasmus Student Network UCM (ESN UCM)