Etnologické laboratórium

Špeciálne etnologické laboratórium slúži na:

  • prípravu študentov na terénny výskum- práca s technikou, práca v teréne,
  • kurzy mierotvornej antropológie s praktickým nácvikom riešenia konfliktov v teréne,
  • prezentáciu výsledkov terénnych výskumov študentov,
  • organizovanie workshopov, seminárov, diskusných fór,
  • organizovanie študentských výstav.

Miestnosť je vybavená technikou:

  • počítač s pripojením na internet, projektor slúžiaci na prezentáciu a výučbu, fotoaparáty, statív, kamera
  • uzamykateľná skriňa - slúži ako archív fotografií a materiálov z terénnych výskumov,
  • skriňa na uskladnenie krojových súčiastok, textílií, textilných materiálov,
  • veľkoplošné mapy – sveta, Európy, konkrétnych regiónov - slúžiace na výučbu,
  • tkáčsky stav/krosná- praktický nácvik základných textilných techník, tkanie plátna, práca s krosnami.