Fakulta masmediálnej komunikácie UCM

IMEC – International Media Education Centre
Centrum mediálnej gramotnosti, ktoré vzniklo v roku 2010 z iniciatívy Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, má za úlohu vyplniť medzeru v povedomí verejnosti o fungovaní médií. Zastrešuje viacero výskumov a iniciatív a odborníkom i laikom dodáva pravidelné komplexné informácie z tejto oblasti. Zmyslom IMEC-u je tieto snahy podchytiť a integrovať doterajšie nezávisle realizované projekty. Okrem toho zhromažďuje relevantné výstupy k problematike mediálnej výchovy a ponúka ich širokej verejnosti na webovej stránke medialnavychova.sk.

Coworkingové centrum Pointt
Pointt sídli v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Nám. J. Herdu. Hlavnou náplňou Pointtu je organizovanie prednášok, workshopov a mentorovanie. Hosťami v tomto centre bývajú špičky slovenskej startup komunity a úspešní podnikatelia. Aktívne spolupracuje s bratislavskými coworkingovými centrami The Spot a Connect.

Rádio Aetter
Rádio Aetter, ktorého sídlo je v budove na Skladovej ulici, vysiela od 28. februára 2011, pričom celý program tvoria študenti Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. V súčasnosti moderované vysielanie prebieha vždy večer od pondelka do stredy. Rádio prináša informácie pre študentov z nielen z fakulty, ale aj z diania v Trnave. V programovej štruktúre sa nachádza veľa originálnych a zaujímavých relácií. Staršie vysielania, prehľadne rozdelené podľa krajín, nájdete aj v archíve.

FMK TV
Fakultná televízia vznikla v roku 2011 ako študentský projekt v budove na Skladovej ulici, ktorý zhromažďoval študentské filmy, videá, reklamy, rozhovory z fakultnej pôdy na jedno miesto a umožňoval ich prehrávanie na webovej stránke. V roku 2013 pod vedením Mgr. Mareka Šimončiča, PhD. odvysielala prvé správy a odvtedy funguje ako kabinetné praktikum i ako dobrovoľná aktivita, kde sa študenti majú možnosť priučiť práci za i pred kamerou, realizovať svoje projekty a vyskúšať si prácu moderátora, redaktora, kameramana, produkčného, maskéra či strihača. V súčasnosti sa aktivity FMK TV sústreďujú v modernom HD štúdiu, kde sa pripravujú relácie, ako napríklad eFMjúzik, 2špendlíky, Na slovíčko a mnoho ďalších. Televízia vysiela prostredníctvom vlastného Youtube kanála FMKTVofficial.

Galéria Ľudovíta Hlaváča - Galéria FMK UCM v Trnave
Galéria Ľudovíta Hlaváča bola založená v roku 2010 katedrou umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave s grantovou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Galerijný priestor, ktorý je pomenovaný po známom slovenskom kunsthistorikovi umožňuje študentom prezentovať a zviditeľniť svoju fotografickú tvorbu na akademickej pôde. Výstavná činnosť je zameraná najmä na súčasné výtvarné trendy a otvorenosť individualite vizuálneho prejavu autorov. Mimo kolektívnych fotografických výstav študentov FMK UCM v Trnave sa v Galérii uskutočnili aj spoločné výstavy v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave alebo Súkromnou strednou školou dizajnu v Bratislave. Galéria Ľudovíta Hlaváča organizuje pravidelné samostatné výstavy absolventov, doktorandov a študentov FMK. Okrem výstavnej činnosti slúži Galéria ako polyfunkčný priestor na stretnutia a diskusie so zaujímavými osobnosťami z oblasti umenia a kultúry.