Fakulta prírodných vied UCM

RNDr. Ľuboš Vrtoch – 1. miesto v sekcii Aplikovaná biológia, V. Vedecká konferencia študentov a doktorandov s medzinárodnou účasťou, Fakulta Biotechnológie a Potravinárstva, SPU Nitra (26.4.2007), školiteľ: prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.

Lucia Remenárová – 1. miesto v sekcii Environmentálne biotechnológie a environmentálna chémia, Celoslovenská študentská vedecká konferencia „Aplikované prírodné vedy 2009“ Fakulta prírodných vied UCM v Trnave (7.4.2009), školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.

Bc. Veronika Hasíková – 1. miesto v sekcii Biotechnológia, XI. študentská vedecká konferencia v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia s medzinárodnou účasťou konaná na Fakulte chemickej a potravinárskej technológií STU v Bratislave (11.11.2009), školiteľ: RNDr. Miroslav Horník

Bc. Viera Remencová – 1. miesto v sekcii Environmentálne biotechnológie a environmentálna, Celoslovenská študentská vedecká konferencia „Aplikované prírodné vedy 2010“ Fakulta prírodných vied UCM v Trnave (15.4.2010), školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.

Bc. Vladimír Frišták – 1. miesto v sekcii Environmentálne biotechnológie a environmentálna, Celoslovenská študentská vedecká konferencia „Aplikované prírodné vedy 2011“ Fakulta prírodných vied UCM v Trnave (14.4.2011), školiteľ: RNDr. Jana Marešová

Bc. Zuzana Dürešová, Bc. Barbora Richveisová – 1. miesto v sekcii Aplikovaná biológia a biotechnológie, X. Vedeckej konferencii študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou konanej na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre (25.4.2012), školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.

Anton Laco, ako poslucháč 2. ročníka magisterského štúdia aplikovaná biológia, dňa 09.11.2016 úspešne reprezentoval FPV UCM na 18. celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencii na FCHPT STU v Bratislave, kde získal 1. miesto v sekcii mikrobiológia. Diplom TU.