Fakulta sociálnych vied

dňa 12.4.2018  - 6. ročník fakultného kola ŠVOČ 2018  

Mária Hrubšová, 1. miesto (Katedra sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM) Canisterapia a jej význam v sociálnych službách, školiteľ: doc. PhDr. M. Dávideková, PhD.

Kristína Hoghová, 2. miesto (Katedra verejnej správy FSV UCM) Špecifické postavenie Baskicka a Katalánska v územnej samospráve Španielska

Katarína Gerhátová, 3. miesto (Katedra sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM) Rozvod ako súčasný fenomén modernej transformujúcej sa spoločnosti.

dňa 3.5.2018 - 1. ročník celoslovenskej konferencie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2018

Mária Hrubšová, 1. miesto (Katedra sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM) Canisterapia a jej význam v sociálnych službách, školiteľ: doc. PhDr. M. Dávideková, PhD.

Jakub Dančo - študent III. ročníka študijného programu manažment verejnej správy. Jakub Dančo, je bývalým predsedom Mládežníckeho národného parlamentu a súčasným podpredsedom Študentskej rady vysokých škôl pre mládež a šport. Na základe svojich skúseností bol vybraný ako jeden zo 60 mladých ľudí z celého sveta na 10. Mládežnícke fórum UNESCO, ktoré sa konalo v Paríži. Na fóre vyzdvihol tému rastúceho extrémizmu v Európe, demokratického deficitu, či tému vysokej úrovne vnímania korupcie v našej krajine a celom regióne.

Foto.

PhDr. Matúš Meluš - slávnostné odovzdávanie cien Gaudeamus 2017 - študentská osobnosť roka, za vedeckú činnosť získal ocenenie, študent denného doktorandského štúdia, FSV UCM  v Trnave.

Foto.