Fakulta sociálnych vied UCM

Osobnosti vedy:

prof. dr. MA Ing. Július Horváth, Ph.D. – profesor v odbore medzinárodné vzťahy a ekonomika, expert v oblasti medzinárodnej hospodárskej politiky, politickej ekonómie, menových a finančných vzťahov, histórie ekonomického myslenia, globálneho hospodárstva, medzinárodne hospodárskej politiky .

prof. Roman Horváth, MA, Ph.D. – profesor v odbore ekonomická teória, expert v oblasti aplikovanej ekonometrie, finančníctva, menovej politiky, politickej ekonómie, finančných inštitúcií.

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. – profesor v odbore financie, člen Komory daňových poradcov ČR, autor odborných periodických publikácií v oblasti daňovej problematiky a mzdového účtovníctva.

prof. doc. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. – profesor v odbore politolológia, zaoberá sa problematikou verejnej politiky a administratívy, fungovaním politicko-administratívnych vzťahov na centrálnej i lokálnej úrovni, lokálnou demokraciou a problematikou modernizácie štátnej správy a samosprávy na Slovensku.

Dr. Karen Henderson, PhD. - politologička, pôsobila na Leicester university vo Veľkej Británii, venuje sa oblasti domáca politika SR a rozširovanie EÚ, s dôrazom na euroskeptické politické sily a vplyv domácej politiky na rozhodovacie procesy EÚ.

prof. Mgr. Ladislav Macháček CSc. – bol vedec, organizátor vedeckého života, zakladateľ oblasti sociológie mládeže na Slovensku, osobnosť slovenského pedagogického a vedeckého života, humanisticky a demokraticky orientovaný odborník.