FAQ COVID pre študentov

FAQ COVID pre študentov
(najčastejšie študentské otázky a odpovede)

1. Čo ak sa cítim byť chorý?
Pokiaľ máte príznaky, ostaňte doma a objednajte sa na test prostredníctvom portálu http://www.korona.gov.sk. Ak vyčerpáte povolené absencie, je potrebné sa ospravedlniť a dokladovať ospravedlnenie.

2. Čo ak som pozitívny?
V prípade potvrdenia ochorenia na vírus COVID-19 (antigénovým testom, PCR testom) je vašou povinnosťou o tom informovať prostredníctvom formuláru  na webe  vašej fakulty (viď nižšie). Následne príde na skupinový mail  vašich kolegov informácia o tom, od kedy a do kedy nastupujú neočkovaní  študenti do karantény. Očkovaní  študenti majú výnimku z karantény a pokračujú v prezenčnej výučbe ďalej (po zohľadnení svojho zdravotného stavu). Dĺžka karantény vychádza z aktuálnych nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

3. Čo ak cestujem z čierneho okresu alebo okresu o 2 stupne horšieho, ako je Trnavský?
Ak nie ste zaočkovaný, musíte sa dať  pred odchodom otestovať.

4. Čo ak som bol v kontakte s pozitívnym?
Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívnym, tzn. že ste boli v kontakte s osobou, pri ktorej je vysoké riziko expozície, resp. ste mali osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt (bez rúška či respirátora) s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 minút, v tom prípade je potrebné informovať cez formulár na  webe fakúlt (viď nižšie) o tom, že nastupujete do karantény. Dĺžka karantény vychádza z aktuálnych nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

5. Čo ak som zaočkovaný a bol som s pozitívnym?
Vzťahuje sa na vás výnimka z karantény. Samozrejme, treba dôkladne sledovať svoj zdravotný stav a pri nástupe príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovať lekára. To, že ste zaočkovaný, neznamená, že sa nemôžete nakaziť a šíriť nákazu ďalej.

6. Na akej platforme budeme fungovať ONLINE?
Keď si to vyžiada situácia, budú niektoré predmety presunuté do online prostredia. Pozor, tento rok prechádzame na platformu „Microsoft Teams“, preto vám už teraz odporúčame nainštalovať si ju. Viac informácii, ako budeme na tejto platforme fungovať, vám prinesieme čoskoro.

POSTUP V PRÍPADE POTVRDENÉHO OCHORENIA COVID ALEBO NÁSTUPU DO DOMÁCEJ KARANTÉNY:

Potvrdené ochorenie na COVID-19 a karanténa

Študent, ktorý má potvrdené ochorenie na COVID-19, je povinný vyplniť krátky formulár  a tak nahlásiť všetky osoby s ktorými bol v priamom kontakte na pôde UCM. Neočkovaní študenti, s ktorým bol v kontakte, ostávajú v karanténe. Pri dĺžke karantény vychádzajú z nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

⇒Link na formulár  V PRÍPADE POZITIVITY NA COVID
nájdete na stránke svojej fakulty (klikni na svoju fakultu)         

⇒Link na formulár NAHLÁSENIE NÁSTUPU DO DOMÁCEJ KARANTÉNY
Ak ste boli v blízkom kontakte s COVID pozitívnym mimo školy a nastupujete do domácej karantény, vyplňte tento formulár. Je to informácia pre pedagóga, aby vedel, koľkí študenti sú v domácej karanténe.

Link na formulár NAHLÁSENIE NÁSTUPU DO DOMÁCEJ KARANTÉNY pre študentov (klikni na svoju fakultu):