Fotoateliéry

Na pôde univerzity aktuálne pôsobia tri fotoateliéry, pričom každý z nich sa zaoberá iným prístupom k fotografii a jej cieľu. Každý je zároveň vyučovaný inými pedagógmi, ktorí poskytujú študentom rôzne spôsoby nazerania na fotografiu.

  • Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér (KEFA) - vedie Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD. Cieľom ateliéru je podnietiť kreativitu študentov, naučiť ich nové fotografické techniky a rozvíjať svoje myšlienky prostredníctvom fotografie.
  • Ateliér komunikácie v médiu fotografie (AKMF) - vedie doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák a Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD. Ateliér sa zaoberá súčasnými trendmi a stratégiami média fotografie s prienikmi do sociológie, psychológie a využívania nových prístupov v oblasti estetiky obrazu a interpretácie reality.

Ateliér komunikácie v médiu fotografie je zameraný na komunikáciu v médiu fotografie, analýzu súčasného stavu estetických stratégií v umení a fotografii, poznávanie vnútornej štruktúry média fotografie z hľadiska tvorivých autorských konceptov tzv. voľnej tvorby. Ateliér komunikácie v médiu fotografie sa zameriava na prieniky iných vedných odborov ako je sociológia, psychológia, obrazová semiológia do média fotografie. Pedagogický proces kladie dôraz na využitie fotografie ako dôležitej cesty pri neverbálnej komunikácie, kreatívnom myslení, tvorivosti, poznávaní fotografie ako samostatného komunikačného média s vlastnou históriou, intermediálnych schopností fotografie, autorsky - subjektívne interpretovať a komunikovať spoločensky závažné obsahy.
Ateliér je vybavený tromi štúdiovými zábleskovými svetlami značky Fomei, rady Digitalis. Ďalej majú študenti k dispozícii softboxy rôznych veľkostí a tvarov, rôzne reflektory, beauty dish, voštiny, farebné filtre, dáždniky, atď. Fotiť môžu na pozadiach rôznych farieb - aktuálne bielej, sivej a čiernej. Rovnako je študentom k dispozícii počítač s kompletným balíkom programov pre úpravu fotografií.

  • Ateliér úžitkovej fotografie - vedie Mgr. Peter Lančarič, PhD. Ateliér odovzdáva študentom remeselné zručnosti, vedie ich k zdravým profesijným návykom a zároveň prehlbuje ich umelecké cítenie. Akcent sa kladie na zvládnutie širokého spektra fotografických žánrov.