HD televízne štúdio, FMK-TV

Televízne štúdio:
Profesionálne televízne štúdio bolo otvorené v priestoroch fakulty na Skladovej ulici v roku 2012. Slúži na vyučovanie praktických audiovizuálnych predmetov a predmetov, ktoré sa venujú vystupovaniu pred kamerou alebo prezentačných zručností. Štúdio sa skladá z televízneho štúdia, režijného pracoviska, serverovne a strižní. V čase otvorenia patrilo svojím technickým vybavením do špičky malých televíznych štúdií na Slovensku. V súčasnosti stále poskytuje možnosť profesionálnej práce a ak sa v ňom študent naučí pracovať, je pripravený pre televíznu alebo audiovizuálnu prax.

Link na virtuálnu prehliadku štúdia:
https://youtu.be/9yPMRpVdRXE

Viac TU.