Ing. Mikle Lenka, PhD.

kontakt: 033 5565 637
e-mail: lenka.miklejohn(zav.)doeucm.sk

Po absolvovaní Gymnázia Angely Merici v Trnave začala študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde vyštudovala všetky tri stupne vysokoškolského štúdia a získala titul PhD. Vo svojej dizertačnej práci s názvom „Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom“ identifikovala signifikanciu vplyvu podnikateľského modelu Canvas na výkonové ukazovatele startupov. Počas tretieho stupňa vysokoškolského štúdia vyučovala Manažment na prvom stupni a Strategický manažment na druhom stupni vysokoškolského štúdia, taktiež bola vedúcou desiatke bakalárskych prác. Bola aktívnou členkou riešiteľských tímov vo viacerých projektoch (VEGA, KEGA). Počas štúdia na treťom stupni odpublikovala 6 odborných článkov, 2 v spoluautorstve a vystupovala na viacerých konferenciách. Vo svojom voľnom čase sa rada venuje rekreačnej cyklistike, cestovaniu a štúdiu náučnej literatúry.