Kalendárium podujatí 2018/19

KALENDÁRIUM - podujatia a aktivity celouniverzitného charakteru

Akademický rok 2018/2019

Názov akcie:                 Termín:
Noc výskumníkov 2018, Bratislava      28.09.2018
Bc. promócie, Mgr. promócie, PhD. promócie, RNDr. promócie      10/2018
VAPAC- Akadémia - veľtrh vzdelávania a kariéry (Bratislava) 2018      09.10.-11.10.2018
Týždeň vedy a techniky http://www.tyzdenvedy.sk/      05.11.-11.11.2018
Job SPOTT 2018 – veľtrh vzdelávania (Trnava)      06.11.2018
Bibliotéka 2018 – knižný veľtrh (Bratislava)      08.11.-11.11.2018
Stretnutie s jubilantmi univerzity      18.11.2018
Imatrikulácia študentov      16.11. a 23.11.2018
Beánia študentov      12.11.2018
Obhajoby projektov mladých vedeckých. pracovníkov      12/2018
Predvianočné stretnutie rektorátu      17.12.2018
Deň otvorených dverí UCM 2019      29.01.2019
Kam na vysokú školu, veľtrh vzdelávania 2019      29.01.-30.01.2019
Posedenie so zamestnankyňami pri príležitosti MDŽ      08.03.2019
Deň učiteľov, stretnutie akademickej obce      28.03.2019
Konferencia s TTSK      29.04.2019
UCM Night Run      13.05.2019
Putovná výstava fotografií v spolupráci s TTSK      15.04.-15.05.2019
Jubilanti univerzity      04.06.2019
Športový deň      13.06.2019
Bc., Mgr. promócie 5x      24.06.-27.06.2019
Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda 2019      01.7.-04.07.2019