Kalendárium podujatí 2019/20

KALENDÁRIUM - podujatia a aktivity celouniverzitného charakteru

Akademický rok 2019/2020

Názov akcie:                 Termín:
Vedecký veľtrh      13.09.2019
Gaudeamus Akadémia - vzdelávací veľtrh Bratislava      24. - 26.09.2019
Noc výskumníkov 2019      27.09.2019
Univerzitná kvapka krvi      23.10.2019
Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi   29.10.2019
Týždeň vedy a techniky      04. - 10.11.2019
Kam na strednú (akcia TTSK) Dunajská Streda   05.11.2019
Bibliotéka 2019 - knižný veľtrh Bratislava, Incheba      07. - 10.11.2019
Predvianočná charitatívna zbierka UCM Chce PoMôcť      13.11.2019
JobSpott - vzdelávací veľtrh Trnava      13.11.2019
Kam na strednú (akcia TTSK) Trnava   21.11.2019
Beánia študentov      11.11.2019
Stromček detských prianí      28.11. - 13.12.2019
Mikuláš pre deti zamestnancov (sobota)   07.12.2019
Vianočný večierok zamestnancov rektorátu      16.12.2019
Obhajoby projektov mladých vedeckých pracovníkov   december/2019
Kam na vysokú - Road Show, Banská Bystrica      04.02.2020
Kam na vysokú - Road show, Košice   05.02.2020
Univerzitný deň otvorených dverí UCM   12.02.2020
Medzinárodný deň žien – stretnutie so zamestnankyňami   06.03.2020
Deň učiteľov, stretnutie akademickej obce   26.03.2020 presun termínu
Deň zdravia UCM   29.04.2020 presun termínu
Festival univerzít (Univerzitná rada mesta Trnava)   07.05.2020 presun termínu do r. 2021
UCM Night Run 2020   11.05.2020 zrušené
Športový deň zamestnancov UCM   04.06.2020 presun termínu
Bc. A Mgr. promócie   24. - 30.06.2020
Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda   06. - 10.07.2020 zrušené