Kalendárium podujatí 2019/20

KALENDÁRIUM - podujatia a aktivity celouniverzitného charakteru

Akademický rok 2019/2020

Názov akcie:                 Termín:
Vedecký veľtrh      13.09.2019
Gaudeamus Akadémia - vzdelávací veľtrh Bratislava      24.-26.09.2019
Noc výskumníkov 2019      27.09.2019
Univerzitná kvapka krvi      23.10.2019
Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi   29.10.2019
Týždeň vedy a techniky      04 - 10.11.2019
Bibliotéka 2019 - knižný veľtrh Bratislava, Incheba      07.–10.11.2019
Predvianočná charitatívna zbierka UCM Chce PoMôcť      13.11.2019
JobSpott - vzdelávací veľtrh Trnava      13.11.2019
Beánia študentov      11/2019
Mikuláš pre deti zamestnancov   07.12.2019
Adventný koncert a vianočný večierok      16.12.2019
Obhajoby projektov mladých vedeckých pracovníkov   12/2019
Kam na vysokú - Road Show, Banská Bystrica      04.02.2020
Kam na vysokú - Road show, Košice   05.02.2020
Univerzitný deň otvorených dverí UCM   12.02.2020