Kalendárium podujatí 2019/20

KALENDÁRIUM - podujatia a aktivity celouniverzitného charakteru

Akademický rok 2019/2020

Názov akcie:                 Termín:
Gaudeamus Akadémia - vzdelávací veľtrh Bratislava      24.-26.09.2019
Noc výskumníkov 2019      27.09.2019
Univerzitná kvapka krvi      23.10.2019
Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi      29.10.2019
Bibliotéka 2019 - knižný veľtrh Bratislava, Incheba      07.–10.11.2019
Predvianočná charitatívna zbierka UCM Chce PoMôcť      13.11.2019
JobSpott - vzdelávací veľtrh Trnava      13.11.2019
Mikuláš pre deti zamestnancov      07.12.2019
Adventný koncert a vianočný večierok      16.12.2019