Komisie menované rektorom UCM

Komisie UCM sú poradným orgánom rektora UCM pre vybrané oblasti riadenia UCM (napr. rozpočtová, škodová, vyraďovacia, ubytovacia a iné). Komisie zriaďuje a zrušuje rektor UCM.