Kontakty a otváracie hodiny

Univerzitná knižnica UCM v Trnave


Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je ústrednou knižnicou Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

Adresa

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzitná knižnica UCM v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Kontakt

Telefón:
033 5565 187 – výpožičné služby, študovňa
033 5565 103 – riaditeľka

E- mail:
vypozicky.ukjohn(zav.)doeucm.sk
riaditel.ukjohn(zav.)doeucm.sk

Web:
http://www.ucm.sk/sk/univerzitna-kniznica/


Otváracie hodiny:

    Pondelok - štvrtok         8:00 - 15:30 hod.   
    Piatok      8:00 - 12:00 hod. 
Počas semestra

    Pondelok - štvrtok         8:00 - 18:00 hod.   
    Piatok      8:00 - 12:00 hod. 
Počas prázdnin (júl - august)

    Pondelok - piatok          8:00 - 12:00 hod.