Kontakty na študijné referentky pre fakulty a inštitút

Ing. Miroslava Lukačovičová
vedúca Študijného oddelenia UCM
Kancelária: 111A (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033/5565 144
E-mail: miroslava.lukacovicovajohn(zav.)doeucm.sk 

Ing. Gabriela Jančovičová

referentka - Fakulta prírodných vied
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 213 (Hajdóczyho 1, Trnava, 2. poschodie)
Telefón: 033 5565 316
E-mail: gabriela.jancovicovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Bibiána Brezovská
referentka - Filozofická fakulta
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
telefón: 033 5565 216
E-mail: bibiana.brezovskajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Lucia Karásková
referentka - Filozofická fakulta
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 217
E-mail: lucia.karaskovajohn(zav.)doeucm.sk

Božena Bednáriková
referentka - Fakulta masmediálnej komunikácie
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 417
E-mail: bozena.bednarikovajohn(zav.)doeucm.sk

Daniela Bednáriková
referentka - Fakulta masmediálnej komunikácie
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 416
E-mail: daniela.bednarikovajohn(zav.)doeucm.sk

Lucia Štoderová
referentka - Fakulta masmediálnej komunikácie
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 417
E-mail: lucia.stoderovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Alena Banárová
referentka - Fakulta sociálnych vied
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária112B (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie) Telefón: 033 5565 516
E-mail: alena.banarovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Zuzana Obúlaná
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie pre doktorandské štúdium
Kancelária: 111B (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie) Telefón: 033 5565 517
Telefón: 033 5565 517
E-mail: zuzana.obulanajohn(zav.)doeucm.sk

Petra Piťová
referentka - Fakulta zdravotníckych vied
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 213 (Hajdóczyho 1, Trnava, 2. poschodie)
Telefón: 033 5565 316
E-mail: petra.pitovajohn(zav.)doeucm.sk

Monika Mešová
- referentka - Inštitút manažmentu
- referentka pre študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 112B (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie) Telefón: 033 5565 616
E-mail: monika.mesovajohn(zav.)doeucm.sk