Kontakty

Výbor Základnej organizácie zamestnancov UCM v Trnave


Predsedníčka výboru:

Mgr. Nora Dostálová, tel. 033 5565 196, e-mail: nora.dostalovajohn(zav.)doeucm.sk

Členovia výboru:
Ing. Eva Čapošová, PhD., tel.: 033 5565 639, e-mail: eva.caposovajohn(zav.)doeucm.sk
Ing. Alena Hrušková, tel.:033 6665 425, e-mail: alena.hruskovajohn(zav.)doeucm.sk

Revízna komisia:
Jarmila Klempová, tel.: 033 5565 168, e-mail: jarmila.klempovajohn(zav.)doeucm.sk
Mgr. Matej Lackovič, MBA, tel.: 033 5565 192, e-mail: matej.lackovicjohn(zav.)doeucm.sk
Ing. Ivan Kopčáni, PhD., tel.: 033 5565 148, e-mail: ivan.kopcanijohn(zav.)doeucm.sk