Kontakty

Výbor Základnej organizácie zamestnancov UCM v Trnave


Predsedníčka výboru:

Mgr. Nora Dostálová, tel. 033 5565 196, e-mail: nora.dostalova(zav.)ucm.sk

Členovia výboru:
Ing. Eva Čapošová, tel.: 033 5565 555, e-mail: eva.caposova(zav.)ucm.sk
Mag. Matej Lackovič, MBA, tel.: 033 5565 192, e-mail: matej.lackovic(zav.)ucm.sk

Revízna komisia:
Jarmila Klempová, tel.: 033 5565 168, e-mail: jarmila.klempova(zav.)ucm.sk
Ing. Gabriel Kubál, tel.: 033 5565 127, e-mail: gabriel.kubal(zav.)ucm.sk
PhDr. Zuzana Mikulková, MBA, tel.: 033 5565 141, e-mail: zuzana.mikulkova(zav.)ucm.sk