Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny IM - ZS AR 2021/2022

Meno a priezvisko Miestnosť Konzultačné hodiny
Nováková Renata, doc. Ing., PhD. 414

pondelok od 9:00 - 12:00,
študenti externého štúdia po dohodne e-mailom

Šujanová Jana, doc. Ing., CSc. Online štvrtok: od 17:00 hod.
Horváthová Viera, doc. Ing., PhD. 430 utorok: 10:10 - 11:40 hod.
Litomerický Juraj, Ing., PhD. 418 streda 12:20 - 14:20 hod.
Mikle Lenka, Ing., PhD. 418 utorok: 13:45 - 15:15 hod.
streda: 13:30 - 15:00 hod.
Plaksiuk Olena, doc. Ing., Phd. 411 pondelok: 10:00 - 12:00 hod. UCT
streda: 13:00 - 14:00 hod. MEV
Stacho Zdenko, doc. Ing. PhD. 428 utorok: 12:00 - 14:00 hod.
Stachová Katarína, doc. Ing., PhD. 428 utorok: 12:00 - 14:00 hod.
Vadkertiová Andrea, Ing. PhD. 429 utorok: 14:00 - 16:00 hod.
Varečková Ľubica, PaedDr. PhD. 429 streda: 10:00 - 12:00 hod.
Konzultačné hodiny si treba vopred telefonicky alebo mailom dohodnúť s vyučujúcim.