Krištofíková Renáta

asistentka riaditeľa

kontakt: tel. 033 556 56 31
e-mail: renata.kristofikovajohn(zav.)doeucm.sk

Po získaní úplného stredného odborného vzdelania sa v priebehu svojej kariéry venuje prevažne asistentskej činnosti, nakoľko je nápomocná a má rada výzvy. Niekoľko rokov pôsobila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave.
Počas svojej dlhoročnej praxi získala ekonomické znalosti, skúsenosti s evidenciou majetku a personálnou agendou. Rada sa učí nové veci, a preto by v AR 2022/2023 chcela posilniť rady študentov na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu (vytrvalostný beh a turistika), štúdiu odbornej literatúry a ručným prácam.