Kultúra

Folklórny súbor TRNAFČAN
Univerzitný Folklórny súbor Trnafčan pôsobiaci pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave bol založený v roku 1984 párom nadšencov folklóru a nadviazal na tradície Trnavského regiónu. Program súboru pozostáva z piesní a tancov z regiónov celého Slovenska. Hlavnou náplňou sú tance a spevy z domácej Trnavskej oblasti.

Univerzitný spevácky zbor UniTTy
Zmiešaný univerzitný spevokol pôsobiaci na pôde UCM v Trnave UniTTy vznikol v roku 2010 pod vedením doc. Jozefa Íleša. V súčasnosti má približne 30 členov, ktorí študujú na všetkých fakultách UCM. O organizáciu a nácvik piesní sa od AR 2017/2018 stará Ing. Zuzana Bezáková, PhD. V Unitty radi privítajú nových členov kedykoľvek počas akademického roka.

Univerzitné ochotnícke divadlo The-a(r)t-re
Univerzitné divadlo vzniklo v roku 2010. Jeho zakladateľom bol Vladimír Frišták. Súbor umožňuje rozvíjať svoj talent študentom všetkých fakúlt na pozíciách herec, technik, kostymér či maskér.

Študentský časopis FF - Parazol
Študentský časopis FF UCM otvorený pre všetkých redaktorov, spisovateľov a iných umelcov (fotografov, ilustrátorov, tanečníkov a pod.)

Študentský Časopis atteliér
Časopis atteliér, ktorý vychádza každý mesiac, pokrýva dianie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda ako aj v meste Trnava. Čitateľ v ňom nájde rubriky, autori ktorých prinášajú témy súvisiace so študentským životom a zameraním jednotlivých fakúlt, či rozhovory so známymi a zaujímavými osobnosťami spoločenského života doma a v zahraničí.

Študentské Rádio Aetter
Rádio Aetter oslávilo v roku 2014 tri roky od prvého vysielania. Od svojho spustenia prešlo zaujímavým vývojom. Z pôvodných dvoch vysielacích dní sa stali tri dni. A aj mimo hovoreného vysielania nie je v rádiu Aetter ticho. Celodenný prúd dobrej hudby nájdete vždy na stránke internetového rádia http://www.aetter.sk.

Fakultná televízia FMK TV
Fakultná televízia vznikla v roku 2011 ako študentský projekt, ktorý zhromažďoval študentské filmy, videá, reklamy, rozhovory z fakultnej pôdy na jedno miesto a umožňoval ich prehrávanie na webovej stránke.

Štefan Pintér
Štefan Pintér – študent  bakalárskeho štúdia biotechnológie, úspešne reprezentoval FPV UCM dňa 17.11.2016 v Bratislave na Akademických majstrovstvách  Slovenskej republiky (AMSR) v štandardných a latinsko-amerických tancoch, obsadil dve druhé a jedno tretie miesto. Diplomy TU.

Ján Pekarik , Martin Sekera, Lukáš Slovák, Igor Lakatoš
2014 - Študenti UCM súťažili v súťaž filmovej tvorby Cineama. Ján Pekarik súťažil s filmom Impulz, spolu s Martinom Sekerom dostal aj cenu za videoklip Brothers – Je to v pluse, Lukáš Slovák bol ocenený za film Endgame a Igor Lakatoš za film Čínsko.

Anton Dúbravec a Otto Marčan
2014 – zvíťazili študenti 1. ročníka Mgr štúdia Anton Dúbravec a Otto Marčan v súťaži, ktorú vyhlásila spoločnosť Autocomodex Trnava pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie - súťaž o najlepší kreatívny návrh marketingovej komunikačnej stratégie. Viac TU.