Kurzy a školenia absolvované zamestnancami IM UCM

KURZY A ŠKOLENIA ABSOLVOVANÉ ZAMESTNANCAMI IM UCM ZA ROKY 2019 – až jún 2021
(hradené z finančných zdrojov IM UCM v Trnave)

 

Názov kurzu/školenia Zamestnanec
Kultúra totálneho zlepšovania TOYOTA KATA (november 2019) Doc. Stacho, Doc. Stachová
Revízia normy ISO 19011:2018 (november 2019) Doc. Nováková
Systém manažérstva proti úplatkárstvu/korupcii podľa ISO 37001:2016 (január 2019) Doc. Nováková
Kvalita v sociálnych službách (november 2019) Doc. Šujanová
Bezpečnosť a kontrola potravín (marec 2020) Doc. Horváthová
Zmeny v daňových zákonoch od 1.10.2020 (november 2020) Doc. Nováková
Jednoduché účtovníctvo online (apríl 2021) Doc. Plaksiuk
Model EFQM – základný kurz (marec 2021) Doc. Nováková
Hodnotiteľ podľa modelu EFQM (máj 2021) Doc. Nováková
Základné funkcie a ovládanie systému Palstat CAQ Doc. Nováková
Základné funkcie a ovládanie systému Palstat CAQ Doc. Horváthová
Základné funkcie a ovládanie systému Palstat CAQ Doc. Plaksiuk
Základné funkcie a ovládanie systému Palstat CAQ Doc. Šujanová
Základné funkcie a ovládanie systému Palstat CAQ PaedDr. Varečková
Osvedčenie o absolvovaní kurzu Verlag Dashofer Doc. Nováková