Kvestor

Kvestor
PhDr. Marcel Behro
Kancelária: Bučianska, miestnosť 317
Telefón: 033 5565 152
E-mail: kvestorjohn(zav.)doeucm.sk, marcel.behrojohn(zav.)doeucm.sk

Kvestor najmä:
- zabezpečuje hospodársky a správny chod univerzity,
- zabezpečuje administratívnu činnosť ním riadených útvarov,
- zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov, rozpočtovej, mzdovej a finančnej disciplíny,
- zabezpečuje prípravu návrhu projektu zmluvy ročného rozpočtu, mdzových prostriedkov a ich návrh a rozdelenie fakultám,
- kontroluje dodržiavanie čerpania finančných prostriedkov rozpočtu a zodpovedá za vykonávanie rozborov a správ o plnení rozpočtu a plánu investičnej činnosti.