Laboratórium pre prácu s geneticky modifikovanými mikroorganizmami

Laboratórium pre prácu s geneticky modifikovanými mikroorganizmami - na základe rozhodnutia MŽP SR laboratórium má umožnené pracovať s genetickými technológiami zaradenej do rizikovej triedy1.