Majetkové priznania rektora UCM

Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2020. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2019. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2018. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2016. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2015. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2014. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2013. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2012. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2011. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2010. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2009. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2008. Stiahni
Majetkové priznanie rektora UCM za rok 2007. Stiahni