MANAŽMENT V TURIZME A HOTELIERSTVE

Nový študijný program

Manažment v turizme a hotelierstve

bakalársky študijný program sa otvára od akademického roka 2020/2021
je možné študovať dennou (3 roky) alebo externou (4 roky) formou štúdia
jazyk: slovenský a anglický jazyk

Unikátny študijný program so širokým uplatnením absolventa, ktorý doposiaľ v takejto štruktúre nebolo možné na Slovensku študovať. Už počas štúdia môže študent cestovať a spoznávať nové kultúry v rámci relevantných ERASMUS programov alebo zbierať praktické skúsenosti v zazmluvnených organizáciách cestovného ruchu. V rámci štúdia sa študent dozvie ako riadiť chod podnikov v oblasti turizmu, akým spôsobom ich možno rozvíjať, vie vytvoriť a manažovať vlastný podnikateľský plán v oblasti cestovného ruchu, získa poznatky z oblasti ekonomiky a manažmentu.

Po absolvovaní štúdia sa vie študent uplatniť nielen ako manažér v cestovnom ruchu, ale je schopný aj samostatne v oblasti turizmu podnikať, prípadne pracovať v oblastných/krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách či v regionálnych rozvojových agentúrach na pozíciách ako sú:

  • manažér hotela
  • manažér reštauračného zariadenia
  • F&B manažér
  • správca ubytovacieho zariadenia
  • sprievodca v cestovnom ruchu
  • concierge
  • animátor voľného času

Každý mladý človek chce cestovať a spoznávať nové kultúry. Je skvelé, keď to môže byť súčasťou jeho práce. Štúdium programu Manažment v turizme a hotelierstve to každému absolventovi umožní.

Kontakt:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Ústav občianskej spoločnosti
Hajdóczyho č. 1
917 01 Trnava

E-mail: renata.kristofikovajohn(zav.)doeucm.sk
Web: https://www.ucm.sk/sk/ustav-obcianskej-spolocnosti/
Tel.: +421 33 5565 631