Manuály k AIS

Používateľská príručka stiahnite (PDF)
Ovládacie prvky AIS stiahnite (PDF)
Práca s tabuľkou v AIS stiahnite (PDF)

Niektoré manuály sú spracované technológiou Flash, na ich používanie (prezeranie) treba mať nainštalovaný príslušný softvér. Softvér sa dá stiahnuť napríklad tu.

Postup č. 01 - Prihlásenie do AIS a zmena hesla spustite (Flash), stiahnite (AVI)
Postup č. 02 - Zobrazenie harmonogramu akademického roka spustite (Flash), stiahnite (AVI)
Postup č. 03 - Zobrazenie zoznamu študentov na predmete spustite (Flash), stiahnite (AVI)
Postup č. 04 - Vypísanie termínu hodnotenia (skúšky) spustite (Flash), stiahnite (AVI)
Postup č. 05 - Zadávanie hodnotení spustite (PDF)
Postup č. 06 - Evidovanie priebežného hodnotenia spustite (Flash)
Postup č. 07 - Elektronická nástenka predmetu spustite (Flash)
Postup č. 08 - Aktualizácia textov informačného listu spustite (PDF)
Postup č. 09 - Zapísanie hodnotenia opakovaného predmetu (presunutého zo ZS do LS) spustite (Flash), stiahnite (AVI)