Medzinárodné konferencie

Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni

Trnavské dni rádiológie TREND

VI. konferencia sestier pracujúcich v kardiológii